Rozkład zajęć pracownika Kowalski Rafał
Wybierz odpowiedni widok
29.05 - 04.06.2023
pierwszy tydzień
pierwszy tydzień
godz.
poniedziałek
29.05
wtorek
30.05
środa
31.05
czwartek
01.06
piątek
02.06
sobota
03.06
niedziela
04.06
07:00
07:30
08:00
Inwestycje na rynku kapitałowym [ćw]
sala B-2
Rynki finansowe [ćw]
sala A-321
08:30
09:00
09:30
Financial Mathematics [ćw]
sala WZ-305
Inwestycje na rynku kapitałowym [ćw]
sala B-2
Planowane zaliczenie - Rynki finansowe [ćw]
sala A-321
10:00
Konsultacje [kons]
10:30
11:00
11:30
Risk Management [ćw]
sala WZ-310
Inwestycje na rynku kapitałowym [ćw]
sala B-2
Planowane zaliczenie - Rynki finansowe [ćw]
sala C-2
12:00
Konsultacje [kons]
sala 126
12:30
13:00
13:30
Financial Mathematics [ćw]
sala WZ-206
Inwestycje na rynku kapitałowym [ćw]
sala WZ-305
Matematyka finansowa [ćw]
sala B-2
Rynki finansowe [ćw]
sala C-2
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
- zajęcia dydaktyczne
- konsultacje
- egzamin / zaliczenie
- rezerwacje
- nieobecność
- inne